Brugsbetingelser for webstedet

Юридические требования к использованию сайта superuborka.com

Følgende brugsbetingelser udgør en juridisk bindende aftale mellem brugeren og rengøringsfirmaet SUPERUBORKA, som regulerer brugen af ​​dette websted og virksomhedens tjenester.

I mellemtiden er der ingen grund til at bekymre sig om det. ”

Introduktion
Læs disse vilkår omhyggeligt. Ved at gå ind på dette websted eller bruge vores virksomheds tjenester bekræfter du, at du forstår disse vilkår, er enig med dem og accepterer at overholde dem.

Ændringer af vilkår
SUPERUBORKA kan efter eget skøn redigere, tilføje eller fjerne enhver del af denne aftale. Hvis vi ændrer disse brugsvilkår, vil vi gøre en rimelig indsats for at underrette brugerne om ændringerne.

Forbudte handlinger
Du er eneansvarlig for dine aktiviteter på webstedet, og du accepterer at overholde alle gældende love, kontrakter, intellektuelle ejendomsrettigheder og tredjeparts rettigheder.

Ophør af adgang
SUPERUBORKA forbeholder sig retten til at opsige brugerens adgang til dette websted og blokere for hans videre brug af tjenesterne, hvis det finder ud af, at disse brugsvilkår er blevet overtrådt.